CBTC muốn thống kê số lượng CBCCVC được khen thưởng, kỷ luật trong 1 năm để tiện theo dõi thống kê

1. Mục đích

Giúp thống kê số lượng CBCCVC được khen thưởng, kỷ luật trong 1 năm để tiện theo dõi thống kê.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, phần mềm đã có tìm kiếm thống kê nhưng chỉ tìm kiếm được ngày khen thưởng/ngày kỷ luật, đồng thời cũng chưa tìm kiếm và thống kê được theo năm.

– Kể từ phiên bản R47, phần mềm cải tiến tính năng tìm kiếm thống kê: bổ sung thêm các tiêu chí tìm kiếm tiện ích hơn như tìm kiếm theo năm khen thưởng/năm kỷ luật/năm nâng lương, phụ cấp…

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Hồ sơ, phần 5. Khen thưởng, kỷ luật, khi thêm quyết định Khen thưởng hoặc Kỷ luật, phần mềm đã bổ sung thêm Năm khen thưởng để anh/chị có thể khai báo thêm năm khen thưởng.

2. Vào menu Tìm kiếm thống kê, tại đây phần mềm đã cải tiến tính năng tìm kiếm thống kê để bổ sung thêm các tiêu chỉ tìm kiếm tiện ích hơn như năm khen thưởng/năm kỷ luật…

Ví dụ: Tìm kiếm CBNV được khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến vào năm 2020: chọn các điều kiện tìm kiếm và nhấn Xem kết quả.

 

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA