CBTC muốn đánh giá cán bộ cuối năm tại đơn vị theo từng tiêu chí để dễ phục vụ cho việc xem xét cán bộ nguồn theo từng tiêu chí đánh giá hàng năm

1. Mục đích

Giúp CBTC đánh giá theo tiêu chí được quy định tại NĐ 56/2015/NĐ-CP để hỗ trợ CBTC đánh giá CBNV tại đơn vị, phục vụ cho việc xem xét cán bộ nguồn theo từng tiêu chí đánh giá hằng năm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, phần mềm chỉ ghi nhận lại kết quả nên không biết rõ cán bộ đang tốt ở tiêu chí nào và không tốt ở tiêu chí nào

– Kể từ phiên bản R35, chương trình hỗ trợ CBTC đánh giá chi tiết trên tất cả các tiêu chí theo NĐ 56/2015/NĐ-CP, mỗi loại cán bộ sẽ có từng tiêu chí đánh giá khác nhau.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA