Kế toán muốn hiển thị chi tiết và riêng rẽ các PC đặc biệt ngành trên bảng lương để dễ đối chiếu từng khoản

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể xem được chi tiết từng loại PC đặc biệt ngành để có thể tra soát và đối chiếu được dễ dàng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, khi tính lương cho các loại phụ cấp đặc biệt ngành như phụ cấp công tác phí, phụ cấp dạy thêm giờ, phụ cấp làm thêm làm đêm thì trên bảng lương chỉ hiển thị tên chung là Phụ cấp đặc biệt ngành nên kế toán không biết cụ thể là phụ cấp nào.

– Kể từ phiên bản R35, khi tính lương cho các loại phụ cấp đặc biệt ngành thì trên bảng lương sẽ hiển thị chi tiết là phụ cấp nào.

Cụ thể như sau:

  • Lập bảng tính lương cho các khoản phụ cấp đặc biệt ngành.
  • Khi nhấn Cập nhật bảng lương thì trên bảng lương hiển thị chi tiết các khoản phụ cấp đặc biệt ngành:

Xem hướng dẫn chi tiết tính các khoản phụ cấp đặc biệt ngành tại đây.

Cập nhật 18/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA