CBTC muốn hướng dẫn nhân viên tự kê khai hồ sơ để thuận tiện hơn trong việc khai báo hồ sơ CBNV vào phần mềm

1. Mục đích

Giúp CBTC hướng dẫn nhân viên tự kê khai hồ sơ để thuận tiện hơn trong việc khai báo hồ sơ CBNV vào phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R35, cán bộ nhân viên sẽ tự kê khai hồ sơ để gửi hồ sơ trực tuyến cho CBTC, đồng thời tra cứu được tình trạng hồ sơ bất cứ lúc nào.

Trên màn hình đăng nhập:

  • Nhấn Khai báo hồ sơ ban đầu để khai báo hồ sơ.
  • Nhấn Tra cứu hồ sơ để tra cứu hồ sơ của cán bộ nhân viên.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cán bộ tổ chức sẽ nhận hồ sơ trực tuyến và phê duyệt/từ chối hồ sơ. Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA