CBTC muốn theo dõi tiêu chí đánh giá theo từng vị trí quy hoạch của cán bộ để xem xét và báo cáo CBNV có đủ điều kiện quy hoạch hay không

1. Mục đích

Giúp CBTC thiết lập các tiêu chí đánh giá theo từng vị trí quy hoạch của cán bộ để xem xét và báo cáo CBNV có đủ điều kiện quy hoạch hay không.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R36, trên phần mềm chưa hỗ trợ thiết lập các tiêu chí đánh giá theo từng vị trí quy hoạch của cán bộ.

– Kể từ phiên bản R36, chương trình bổ sung thiết lập tiêu chí

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Nghiệp vụ khác\Quy hoạch cán bộ.
  • Nhấn Thiết lập tiêu chí quy hoạch.

  • Nhấn Thêm để thêm mới chức vụ cần quy hoạch.
  • Chọn Chức vụ được quy hoạch.
  • Nhấn vào biểu tượng dấu + để thêm tiêu chí quy hoạch, biểu tượng dấu để xóa tiêu chí quy hoạch.
  • Nhấn Cất.

  • Để thiết lập tiêu chí quy hoạch cho chức vụ khác, anh/chị nhấn Thêm và thực hiện các bước tương tự như hướng dẫn ở trên.

  • Sau khi thiết lập xong tiêu chí quy hoạch, anh/chị thực hiện thêm mới cán bộ cần quy hoạch, rồi thực hiện bổ nhiệm/kết thúc quy hoạch như bình thường. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA