Nghỉ hưu

Xem phim hướng dẫn

Thông báo nghỉ hưu

Theo quy định, trước 6 tháng tính từ ngày dự kiến nghỉ hưu, CBNV sẽ nhận được thông báo nghỉ hưu từ đơn vị có thẩm quyền.

1. Sau khi đơn vị cấp trên thông báo nghỉ hưu, đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo từ đơn vị cấp trên ngay tức thì.

Ra quyết định nghỉ hưu

Theo quy định, trước 3 tháng tính từ ngày dự kiến nghỉ hưu, CBNV sẽ nhận được quyết định nghỉ hưu từ đơn vị có thẩm quyền.

1. Sau khi đơn vị cấp trên ra quyết định nghỉ hưu, tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được quyết định từ đơn vị cấp trên ngay tức thì.

2. Nhấn Cập nhật nhật hồ sơ để cập nhật quyết định nghỉ hưu chính thức vào hồ sơ của CBNV.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận