Scan hồ sơ CBCCVC

Hướng dẫn CBTC khai báo nhanh hồ sơ CBCCVC từ file .doc hoặc .docx có sẵn để không làm mất thời gian khai báo bằng tay và đảm bảo tính chính xác của hồ sơ.

Lưu ý: Trước khi thực hiện trích rút thông tin, đơn vị cần tải mẫu hồ sơ do MISA cung cấp sau đó nhập các thông tin và thực hiện nhập khẩu vào phần mềm. 
MISA cung cấp cho các đơn vị 2 mẫu hồ sơ cán bộ nhân viên, download tại đây

1. Vào Hồ sơ nhấn Thêm\Thêm từ tệp hồ sơ.

2. Anh/chị kéo hoặc nhấn Chọn tệp hồ sơ để thêm file hồ sơ cần scan.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Phần mềm lấy lên thông tin về hồ sơ cán bộ nhân viên vừa file được scan.

5. Nhấn Cất để lưu hồ sơ.

Lưu ý: Sau khi thực hiện scan hồ sơ cán bộ nhân viên vào phần mềm anh/chị kiểm tra lại các thông tin, nếu thông tin nào còn thiếu thì bổ sung lại.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA