Hồ sơ trực tuyến

Sau khi CBNV khai báo và gửi hồ sơ trực tuyến, CBTC sẽ nhận, phê duyệt/từ chối hồ sơ trực tuyến của CBNV tại đơn vị.

1. Sau khi đăng nhập vào chương trình sẽ hiển thị thông báo về việc đã có cán bộ nhân viên khai báo hồ sơ trực tuyến. Nhấn vào link vào đây để xem chi tiết hồ sơ.

Hoặc anh/chị có thể vào menu Quản lý hồ sơ\Hồ sơ trực tuyến để xem danh sách CBNV nộp hồ sơ khai báo trực tuyến.

2. Chương trình hiển thị danh sách CBNV khai báo hồ sơ trực tuyến, nhấn Xem chi tiết để xem hồ sơ chi tiết của CBNV.

3. CBTC kiểm tra lại hồ sơ của CBNV:

4. Có thể nhấn Sửa để sửa lại hồ sơ.

5. Nhấn Phê duyệt nếu hồ sơ đã đúng, đủ yêu cầu của CBTC. Nhấn Đồng ý => hồ sơ sẽ được tự động thêm mới ở Danh sách trích ngang.

6. Còn nếu không muốn phê duyệt nhấn Từ chối, nhập Lý do từ chối. Nhấn Gửi.

CBNV tra cứu hồ sơ của mình, nếu trạng thái là CBTC đã từ chối thì thực hiện chỉnh sửa lại hồ sơ và gửi lại cho CBTC.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA