Xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Giúp CBTC của các đơn vị trường học giáo dục lập được Phiếu kê khai hưởng thâm niên nghề giáo để gửi lên SGD/SNV.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA