Nghỉ hưu

Khi CBCCVC đến tuổi nghỉ hưu, chuyên viên quản lý cán bộ cần ra thông báo nghỉ hưu 6 tháng trước thời điểm nghỉ hưu hay ra quyết định nghỉ hưu 3 tháng trước khi nghỉ hưu cho CBCCVC tại đơn vị.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA