Đề nghị bổ sung lý lịch

Giúp CBTC thiết lập được các thông tin lý lịch thay đổi/bổ sung để CBCCVC tự cập nhật hồ sơ vào phần mềm, sau đó CBTC sẽ phê duyệt đề nghị bổ sung lý lịch và cập nhật vào hồ sơ CBCCVC hoặc từ chối nếu thông tin khai báo chưa hợp lệ.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA