Tiếp nhận cán bộ

Giúp CBTC nhập thông tin quyết định tiếp nhận cán bộ từ đơn vị khác sang sau khi nhận được thông tin tiếp nhận tại tab Tiếp nhận.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA