Nhập khẩu hồ sơ CBCCVC

Hướng dẫn CBTC nhập khẩu hồ sơ CBCCVC trong 2 trường hợp: đơn vị sử dụng nghiệp vụ Hồ sơ và đơn vị chỉ sử dụng nghiệp vụ Tiền lương.

Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA