Scan hồ sơ CBCCVC

Hướng dẫn CBTC khai báo nhanh hồ sơ CBCCVC từ file .doc hoặc .docx có sẵn để không làm mất thời gian khai báo bằng tay và đảm bảo tính chính xác của hồ sơ.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA