Đề nghị bổ sung lý lịch

Mục đích: Giúp Cán bộ tổ chức (CBTC) thiết lập được các thông tin lý lịch thay đổi/bổ sung để CBCCVC tự cập nhật hồ sơ vào phần mềm. Sau đó CBTC sẽ phê duyệt đề nghị bổ sung lý lịch và cập nhật vào hồ sơ CBCCVC hoặc từ chối nếu thông tin khai báo chưa hợp lệ.

Lưu ý: Để đăng nhập vào tài khoản của CBCCVC thì quản trị hệ thống (admin) cần phải kích hoạt tài khoản cho người dùng tại Hệ thống\Quản lý người dùng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: CBTC thiết lập các thông tin thay đổi/bổ sung

 1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò quản lý cán bộ, vào Quản lý hồ sơ\Bổ sung lý lịch, chọn Thiết lập.
 2. Thiết lập các thông tin của đợt yêu cầu bổ sung lý lịch:
  • Tích chọn Cho phép cán bộ nhân viên thay đổi/bổ sung thông tin hoặc bỏ tích chọn nếu chỉ CBTC có quyền thay đổi thông tin.
  • Chọn Thời gian cho phép chỉnh sửa hồ sơ trong đợt bổ sung lý lịch.
  • Tích chọn những thông tin CBNV được phép thay đổi trên Hồ sơ CBNV.
 3. Nhấn Lưu để thêm đợt bổ sung lý lịch mới, hiển thị khi CBNV đăng nhập vào phần mềm. Hoặc nhấn Lưu và gửi email để thông báo đến email của CBNV.

Bước 2: CBCCVC tự cập nhật hồ sơ

CBCCVC sau khi nhận thông báo cập nhật hồ sơ từ CBTC sẽ đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB để tự cập nhật hồ sơ theo hướng dẫn tại đây.

Bước 3: CBTC Phê duyệt/từ chối hồ sơ đã được thay đổi, cập nhật

 1. Hồ sơ CBNV đã cập nhật sẽ được hiển thị ở trạng thái Chờ phê duyệt. CBTC kiểm tra từng mục thông tin đã thay đổi để phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt hồ sơ.
  • Nếu thông tin thay đổi chính xác, đạt điều kiện, nhấn Duyệt và xác nhận cập nhật thông tin vào hồ sơ CBNV.
  • Nếu từ chối phê duyệt thông tin, chọn Từ chối. Nhập Lý do từ chối, nhấn Đồng ý để gửi thông báo đến email của CBNV.
  • Có thể xem Tài liệu đã ký số của CBNV để tăng tính xác thực giúp CBTC phê duyệt hồ sơ nhanh chóng.
 2. Để xem nhanh lịch sử những hồ sơ đã phê duyệt, anh/chị có thể lọc nhanh trạng thái Đã duyệt.
  • Tại đây, CBTC có thể theo dõi lịch sử các lần phê duyệt hồ sơ CBNV.
  • CBTC có thể xem lại chi tiết tài liệu CBNV đã ký số.
Cập nhật 11/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA